En azéri

KVEBEK

(Langue azerbaïdjanaise ou azérie – Kvebek.)

KVEBEK : Kanada 1534-cü ildə fransız dənizçisi Jak Kartye tərəfindən kəşf olunmuşdur. Sonraki ekspedisiyalar və 1608-ci ildə Kanada  ilk – şəhərinin əsasının qoyulması onu fransız koloniyasının paytaxtı – Yeni Fransaya çevirmişdirş.

Sonraki dövrlərdə bir sıra cəkişmədər və müharibələr nəticəsində 1760-ci  ildə Yeni Fransa (şəhəri tədricən paytaxtla birləşmişdir) Britaniya koloniyasına çevrilmişdir. 30 il ərzində isə Kanada iki hissəyə ayrılmışdır:  Aşaği Kanada təxminən keçmiş Yeni Fransanın ərazisini tutmuş; Yuxarı Kanada isə britaniyadan gələnlərin yeni-yeni məşkunlaşdığı ərazidə formalaşmışdır.

1868-ci ildə Kanada Federasiyası formalaşır və Kvebek də onun tərkibinə daxil edilir. Bu zaman Kvebek yeni ölkənin həm iqtisadi, həm də sosial aspektdən mühüm şəhəri hesab olunurdu.

Bu vəziyyət indiyə qədər də öz. Kvebekdə 8 milyona yaxın insan yaşayir ki, onlar təxminən Kanadanın 20% təşkil edir. şəhərində ölkənin mühüm təbii ehtiyatları. Burada dünya miqyasında tanınmış böyük elmi mərkəzlər, sənaye müəssisələri və yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış işçi qüvvəsi vardır.

Bu vəziyyət indiyə qədər də öz. Kvebekdə 8 milyona yaxın insan yaşayir ki, onlar təxminən Kanadanın 20% təşkil edir. şəhərində ölkənin mühüm təbii. Burada dünya tanınmış böyük elmi mərkəzlər, sənaye və yüksək səviyyədə işçi qüvvəsi vardır.

* KVEBEK

Grandquebec.com Kvebekdə 8 milyona yaxın insan yaşayir ki, onlar təxminən Kanadanın 20%. (Langue azérie sur la province du Québec).

Traduit du français par Murad Nazarov.

Voir aussi :

Château Frontenac, ville de Québec. Photo de GrandQuebec.com. KVEBEK
Château Frontenac, ville de Québec. Photo de GrandQuebec.com.

Laisser un commentaire