Site multilingue

 • En grec – ελληνικά

  Παρουσίαση του Κεμπέκ σε πολλές γλώσσες Ο Καναδάς ανακαλύφθηκε από τον Ζακ Καρτιέ το 1534. Έγιναν πολλές αποστολές μέχρι να ιδρυθεί η  πόλη του Κεμπέκ το 1608 η οποία επιλέχτηκε ως πρωτεύουσα της γαλλικής αποικίας της Νέας Γαλλίας. Μετά από πολλούς πολέμους η Νέα Γαλλία έγινε βρετανική αποικία το 1760. Λίγο αργότερα...

 • Québec en vietnamien

  Trang web đa ngôn ngữ Canada được phát hiện bởi Jacques Cartier năm 1534. Nhiều cuộc thám hiểm đã diễn ra sau đó cho đến năm 1608 thành phố Québec – được coi là thủ đô thuộc địa của nước Pháp Mới. Sau nhiều cuộc xung đột Sau nhiều cuộc xung đột,...

 • En bengali

  বিভিন্ন ভাষায় ক্যুবেক উপস্থাপনার কানাডা Jacques কারটিয়ের দ্বারা 1534 সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল. বহু অভিযান ক্যুবেক শহরের 1608...

 • En hindi

  क्युबेक के अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुति कनाडा जैक कार्तिएर द्वारा 1534 में खोज की थी. कई...

 • En allemand – deutsch

  Kurze Übersicht der Webseite GrandQuebec.com Kanada wurde 1534 von dem französischen Seefahrer Jacques Cartier entdeckt. Danach folgten...

 • En ukrainien

  Квебек (en ukrainien) Канаду було відкрито Жаком Картьє в 1534 році. Після нього було організовано іще декілька...

 • Türkçe

  KVEBEK (langue turque) Kanada 1534'te fıransız denizci Jak Kartye tarafından keşfedilmiştir. Sonrakı keşifler ve 1608'de kanadanın ilk...

 • En persan (farsi)

       En langue persane ou farsi   كانادا در سال 1534 ميلادي از طرف ژاك كارتيه كشف شده بود.  مأموريت هاي بعدي باعث شدند   كه، در كانادا در سال 1608 ميلادي اساس شهر كوِبِك را گذاشتند  و آن را به پايتختِ مستمره فرانسهٔ جديد تبديل كردند.  در دوره هاي بعدي در سال...

 • En azéri

  KVEBEK (langue azerbaïdjanaise ou azérie) Kanada 1534-cü ildə fransız dənizçisi Jak Kartye tərəfindən kəşf olunmuşdur. Sonraki ekspedisiyalar...

 • 网站主题: 魁北克

    网站主题: 魁北克 加拿大发现 了 卡蒂埃 在1534年。 直到几个远征 魁北克市在1608年成立的 法国新建,指定为法国殖民地首府。 冲突和战争后, 在1760年,新法兰西成为英国的殖民地 ,后来, 两名加拿大训练 :下加拿大,占法国境内的前新,更好地了解加拿大魁北克省和名称上。 1868年, 加拿大联邦的 诞生,社会和政治上的魁北克省的一个最重要的是经济。 事实上,居民魁北克拥有8亿美元,已超过20%的研究声誉和加拿大的人口集中大自然资源,熟练的工人,中心国际和公司的影响。 目标站点: 关于魁北克综合信息 我们的网站的目的是作为一个信息来源的魁北克在这个幅员辽阔学习更感兴趣。 无论你出生在魁北克,如果你还是一个新手,或者如果你想一游魁北克,我们网站上的信息将帮助您了解我们的风俗,习惯,庆典… 在站点 GrandQuebec.com 有 没有新的消息从昨天, 今天实际的建议 ,在 烹饪建议 像 甜甜圈食谱枫 ,网站鲜为人知的邀请,旅游像 博物馆Malartic矿物学 的例子。 你还会发现这个国家的部分神话与 传说的魁北克 和 你不知道 。 创世记网站: 章发展 它是围绕这两个主要的问题出现的每个人,“好吧,现在我该怎么办? 而“我要去哪里做什么?”,因此就业和地理出生地点 www.Grandquebec.com 。 原来该网站的目标是要制订一份礼物图片魁北克身体的一部分来回答这个问题:“在哪里? ,还现场 GrandQuebec.com 他介绍了 在魁北克省,市,镇 植物 和 动物 , 森林,自然保护区,高山 和其他感兴趣的地方。 另一方面,它也提供了空间,代表性的社会和文化来回答第一个问题“什么? 。 对部分 历史 ( 龙之战的Sault )的 传说 ( 兽湖Pohénégamook ),文化(艺术节),艺术, 心理学 ,并 思考 发展。 总之,这个网站往往有一个魁北克反思这一历史,地形,文化,社会和思想。 多语种网站: 获取的信息 现在,我们的网站介绍了魁北克法语,但我们预期或多或少以英文填写。 此外,如果你看过你的语言的文章,请给我们您的文字,在其与原语言编写的翻译:英语,德语,罗马尼亚,拉脱维亚语,俄语,西班牙语,世界语,伊努,Maliseet,莫霍克… 公园市蒙皇家  图文: © grandquebec...